KAZETOVÉ FILTRY
BC.png
B-ZTF

Tukové filtry. Vyrobené z Al nebo nerezu pro odtahy z kuchyní nebo jako předfiltry pro zachycení jisker při svařování...

BC.png
B-MZF

Kazetové filtry Z-LINE. Kovový nebo kartonový rám, skládaný filtrační materiál G2 - F9.

B-PPS.png
B-PBG

Kazetové filtry v kartonovém rámu se skelným filtračním materiálem B-PS3, se syntetickým filtračním materiálem B-FM2 - 6, nebo jako dvouvrstvé filtry se skelným i syntetickým filtračním materiálem.

Použití jako odtah z lakoven nebo do VZT jednotek.

BC.png
B-3OM - F9

Kompaktní filtry pro vzduchotechnické jednotky s velkým průtokem vzduchu, průmyslové odsávání jako primární nebo sekundární filtrace.

BC.png
B-3OM - F9

Kompaktní filtry pro vzduchotechnické jednotky s velkým průtokem vzduchu, průmyslové odsávání jako primární nebo sekundární filtrace.

BC.png
B-4OM - E10

Kompaktní filtry pro vzduchotechnické jednotky s velkým průtokem vzduchu, průmyslové odsávání jako primární nebo sekundární filtrace.

BC.png
B-4OM - E11

Kompaktní filtry pro vzduchotechnické jednotky s velkým průtokem vzduchu, průmyslové odsávání jako primární nebo sekundární filtrace.

BC.png
B-4OM - H12

Kompaktní filtry pro vzduchotechnické jednotky s velkým průtokem vzduchu, průmyslové odsávání jako primární nebo sekundární filtrace.

BC.png
B-4OM - H13

Kompaktní filtry pro vzduchotechnické jednotky s velkým průtokem vzduchu, průmyslové odsávání jako primární nebo sekundární filtrace.