podlahový filtr, lakovna, paint-stop, filtry pro lakovny

B-PS3

Filtrační materiál vyrobený ze skelných vláken pro zachycení kapek a aerosolu. 

Použití:

Pro odloučení přestřiků kapalných hmot jako: nátěrové hmoty, pryskyřice, lepidla, separátory aj....

Technické údaje:

Třída filtrace dle EN 779

Účinnost (Am) dle EN 779

Plošná hmotnost (g/m2)

Tloušťka materiálu (mm)

Počáteční tlaková ztráta (Pa)

Koncová tl. ztr. (Pa) - dop.

Jm. průtok vzduchu (m3/m2/h)

G3

80 - 90

290

70

35

130

až 6500