filtrační materiál, filtry pro lakovny, lakovna, lakovací box, filtr, filtry

B-FM G2 - M5

Filtrační materiál vyrobený z PES vláken termicky pojených. 

Použití:

Jako předfiltry.

Technické údaje:

Typ materiálu

FM2

Třída filtrace dle EN 779

G2

Účinnost (Am, Em)dle EN 779

60 - 85

Plošná hmotnost (g/m2)

80

Tloušťka materiálu (mm)

6

Počáteční tlaková ztráta (Pa)

15

Koncová tl. ztr. (Pa) - dop.

250

Jm. průtok vzduchu (m3/m2/h)

5500

FM3

G3

85 - 90

190

18

35

250

5500

FM4

FM5

G4

M5

90 - 95

40 - 60

250

320

22

24

35

35

250

250

5500

2500